دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تماس با دبیرخانه

آدرس : شیراز، بلوار ستارخان، اداره کل راه و شهرسازی، دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان

کد پستی: 7183935485


تلفن دبیرخانه : 07136490830 , 07136490840

فکس دبیرخانه : 07136490838

ایمیل info_nbcs@yahoo.com

وب ‌سایت www.nbcs.ir

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است