دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی
20 آبان ماه 95

گردهمایی تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

گزارشی از گردهمایی تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در شیراز با هدف بهبود کیفیت و گسترش فرهنگ صحیح ساخت و ساز، از راه ایجاد پیوندی پویا و حضوری میان مهندسان محترم به عنوان کاربران مقررات ملی از یک سو و اعضای کمیته های محترم تدوین مبحث های این مقررات از سوی دیگر، زنجیره ای از گردهمایی ها، با شرکت این دو قطب را، از سال 1391در دستور کار دارد. در این راستا دبیرخانه از تاریخ 3/4/1395 مقدمات بر گزاری گردهمایی تخصصی مبحث دهم را با دعوت از اعضای محترم کمیته تدوین کننده مبحث دهم فراهم نمود.
از آن تاریخ به منظور برگزاری هر چه بهتر و شایسته تر این گردهمایی چندین نشست مقدماتی و برنامه ریزی با حضور استادان دانشگاه، مهندسان جوان علاقمند و پیشکسوتان جامعه مهندسی استان و اعضای واحد علمی دبیرخانه برگزار گردید. ایشان مبحث دهم را از دیدگاه های گوناگون بررسی و نتیجه را در سرفصل هایی به شرح زیر گروه بندی کردند:

 • ایراد ها و ابهام های مبحث کنونی
 • کمبود های مبحث
 • منبع ها و ماخذها
 • مدارک فنی پشتیبان مورد نیاز
 • نگرش کلی تدوین مقررات ملی و ضرورت مرز بندی بین این مقررات با آیین نامه های مربوطه.

گردهمایی  با همکاری دبیرخانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و دانشگاه شیراز در روزهای 20 و 21 آبان ماه سال جاری در مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.
در بامداد نخستین روز دو نشست با حضور حدود 470 نفر برگزار شد. در نشست اول پس از گشایش بحث  توسط ریاست محترم جلسه و خوش آمد گویی و گزارش های کوتاهی توسط مدیریت محترم مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، آقایان دکتر سید رسول میر قادری، دکتر اباذر اصغری و مهندس امیرپیمان زندی، اعضای محترم کمیته تدوین مبحث دهم،  به مدت دو ساعت سخنرانی کردند. 
نشست دوم صبح به مدت یک ساعت و نیم به پرسش و پاسخ بین حاضران محترم و اعضای گرامی کمیته اختصاص داشت.
نشستهای سوم و چهارم عصر این روز با شرکت حدود50 نفر از مهندسان مجرب، استادان دانشگاه و پیشکسوتان صنعت ساختمان استان و اعضای کمیته برگزار شد. نشست نخست به مدت یک ساعت و نیم و نشست دوم به مدت دوساعت و پانزده دقیقه بود. در این دو جلسه سرفصل های یاد شده بالا به ترتیب زیر ارایه گردید:

 • آقای مهندس اردشیر دیلمی: بررسی فصل چهارم از مبحث دهم
 • آقای مهندس ناصر ابونصر شیراز: بررسی ضوابط جوش
 • آقای دکتر محمودرضا بنان: مدارک و منابع پشتیبان طراحی ساختماهای فولادی
 • آقای دکتر محمد رضا بنان: سردر گمی های طراحی سازه
 • آقای مهندس علیرضا حکمت آرا: بررسی آیین نامه ای مبحث دهم
 • آقای مهندس اردشیر دیلمی: چالش های فراروی مقررات ملی ساختمان.

در روز دوم، نشست ماهانه کمیته محترم تدوین مبحث دهم برگزار شد و بازدید از میراث های فرهنگی و تاریخی شیراز صورت گرفت.
افزودنی است که، در طول مدت برنامه ریزی گردهمایی، ضرورت های زیر، برای ثمربخش بودن این گونه گردهمایی ها و همایش ها، به تصویب شورای راهبردی دبیرخانه رسید:

 • نیاز به پشتیبانی های مالی وزارت محترم راه وشهر سازی در هر برگزاری
 • اطلاع رسانی در سطح ملی برای دریافت و تنظیم نقطه نظرهای متخصصان در هریک از مبحث ها و ارائه به کمیته تدوین آن مبحث
 • تشکیل کارگروه پی گیری دست آوردهای هر همایش و تامین ضمانت اجرای آن
 • تهیه دستور العمل برای دسته بندی کمبودهای هرمبحث
 • هماهنگی با تدوین کنندگان هر مبحث، برای ارائه مطالب در چارچوب ویرایش های مورد نظر.

امید است با تامین ضرورت های یاد شده بتوان به نتیجه های مفید و موثری از برگزاری این گونه همایش ها دست یافت.

محمدهادی طلوع - مهرداد راستی

ارائه های نشست تخصصی مبحث دهم (عصر پنج شنبه)

 • جهت دریافت مطالب ارائه شده توسط آقای مهندس اردشیر دیلمی با موضوع بررسی فصل چهارم از مبحث دهم اینجا را کلیک کنید.

 • جهت دریافت مطالب ارائه شده توسط آقای مهندس ناصر ابونصر شیراز با موضوع بررسی ضوابط جوش اینجا را کلیک کنید.

 • جهت دریافت مطالب ارائه شده توسط آقای دکتر محمودرضا بنان با موضوع مدارک و منابع پشتیبان طراحی ساختماهای فولادی اینجا را کلیک کنید.

 • جهت دریافت مطالب ارائه شده توسط آقای دکتر محمد رضا بنان با موضوع سردر گمی های طراحی سازه اینجا را کلیک کنید.

 • جهت دریافت مطالب ارائه شده توسط آقای مهندس علیرضا حکمت آرا با موضوع بررسی آیین نامه ای مبحث دهم اینجا را کلیک کنید.

 • جهت دریافت مطالب ارائه شده توسط آقای مهندس اردشیر دیلمی با موضوع چالش های فراروی مقررات ملی ساختمان اینجا را کلیک کنید.


 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است