دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

گالری تصاویر فعالیتهای دبیرخانه

گردهمایی تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

گردهمایی تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

گردهمایی تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در 20 و 21 آبان ماه 95 در شیراز برگزار گردید.
ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در 6 و 7 اسفندماه 93 در شیراز برگزار گردید.
دومین همایش مقررات ملی ساختمان

دومین همایش مقررات ملی ساختمان

دومین همایش مقررات ملی ساختمان در 15 و 16 اسفندماه 88 در شیراز برگزار گردید.
کارگاه آموزشی تشریح آیئن نامه اجرایی حریق در استان فارس

کارگاه آموزشی تشریح آئین نامه اجرایی حریق در استان فارس

توسط جناب آقای مهندس سید مهدی علویان چهارشنبه 95/03/05 ساعت 15:30 الی 18:30 برگزار گردید.
نشست تخصصی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

نشست تخصصی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

زمان: چهارشنبه 6 خرداد 1394
مکان: سالن اجتماعات هتل رویال شیراز مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است