دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان
مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی
96/05/02

جلسه شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان

جلسه روز یکشنبه مورخ 96/05/01 رأس ساعت 17:20 با حضور اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان در محل دفتر ریاست محترم بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار گردید. در این جلسه به ادامه بررسی نظام نامه پیشنهادی آقای مهندس دیلمی در خصوص اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان و تصمیم گیری در مورد آن پرداخته شد.

پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید تا پایان مرداد ماه سال جاری جلسات به صورت هفتگی و جهت تکمیل نظام نامه و بررسی راهکارهای اجرایی نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان برگزار شود.

 مباحث مقررات ملی ساختمان؛ دبیرخانه دائمی

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است

تمام حقوق برای دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان محفوظ است